Bible

Bible Facts

Names of God from the Hebrew/Aramaic Old Testament: HEBREW ~ Adonai ~ Ps. 2:4/ “Lord, Master” El-Berith ~ Judg 9:46/ “God of the Covenant” El Elyon ~ Gen 14:18-20/ “Most High God” El Olam ~ Gen 21:33/ “The Eternal God” El Shaddai ~ Gen 17:1-2/ “All Powerful God” Qedosh Yisra’el…

Read More